Mome jedinom bratu


Selman Spahić

15.03.2011.  -  15.03.2013.

Kad otvorim vrata doma pored mene prohuji djetinjstvo i u njemu ti isti kao nekada.

Neka ti Aallah dž.š. podari lijepi džennet.

Tvoja Selma sa obitelji

Manso, Spahić, Tursum, Zenunović, Ćutić i Pekić