Posljednji pozdrav dragom prijatelju


Semir Mulić


Neka ti dragi Allah podari sve dženetske ljepote.

Tvoji prijatelji: Jaha Almir i Jaha Rijad sa porodicom