Sutra se navršava sedam dana otkad nije sa nama


naš dragi


Šemsudin Erkočević


Tevhid će se proučiti u subotu 11 januara 2020 u 13:00 sati u Bijeloj džamiji na Vratniku.
S Ljubavlju i poštovanjem


Porodica