Dana 15.02.2018. navršava se pet godina otkako je preselio na ahiret


SENAD-BJELI (IBRO I SENIJA) TATAREVIĆ

CAZINS POŠTOVANJEM I LJUBAVLJU ČUVAT ĆEMO USPOMENU NA TEBE.

SUPRUGA KERIMA, SIN IBRAHIM I OSTALA PORODICA