Navršile su se tužne i teške 24 godine otkako nas je napustio, komandant, otac, suprug i bratSENAD (Halid) Čolić

SARAJEVO


Uvijek ćeš nam ostati u srcu i mislima

Sin Aldin, snaha Mirela i unuk Senad, supruga Jasminka, kćerka Aida, braća Dževad i Sinan, sestra Senida, otac Halid i ostala brojna rodbina i prijatelji.