SJEĆANJE

Dragi naš Senade,


SENAD NEVESINJAC - KENLI


Nedostajat ćeš nam svaki dan.

Tvoje kolege iz Službe za tehničku podršku: Žuga, Liga, Muamer, Dino, Murat, Enver, Ramo, Mirza, Šemso, Nuno, Kasim P., Kasim M., Aida, Faruk i Irma