Šerifa Osmić


U našim srcima ostala si zauvijek voljena, a u mislima nikad zaboravljena.

Sinovi sa porodicama.