TUŽNO SJEĆANJE


Ševko (Ilijas-beg) Obarčanin

22.04.1936.  -  22.04.1994.

Goražde


Sa tugom u srcima: supruga Zehra, kćeri Jasmina i Dženeta, zet Mustafa Halilović, punica Esma-hanuma Somun, te ostala rodbina i prijatelji.

EL-FATIHA