SJEĆANJE na moje drage


roditelje hadži ALIJA VEGARA (19.7.1907 - 12.2.1973) i HASKA VEGARA, rođ. SMAILHODŽIĆ (1909 - 1966.)

brata ADEM (ALIJA) VEGARA (1932 - 1974.)

sestru ŠEFIKA (ALIJA) VEGARA u. VIŠĆA (1951 - 1993.)

bratića ESAD (ADEM) VEGARA (1959 - 1992.)

bratića NUSRET (ADEM) VEGARA (1962 - 1995.)

bratića MIRSAD (ADEM) VEGARA (1955 - 2010.)

sestrića AMIR (NEZIR i FADILA) FATIĆ (1972 - 1993.)

zeta NEZIR (HASAN) FATIĆ (1943 - 1993.)

NEKA VAM JE VJEČNI RAHMET!

SA L