Zauvijek voljena


Draga naša Slavice


Slavica (Anto) Pajo, rođ. Kvasina
rođ. Kvasina

06.10.1951.  -  21.03.2020.

Sarajevo


voljena si bila i ostala za sva vremena, zauvijek ćeš ostati u našim srcima i sjećanju...

Posljednji pozdrav od brata Anđelka, njegove supruge Aide, te bratića Danijela i Jasmina i njihovih supruga Svjetlane i Maje, kao i bratićeve kćerke Anje