Tvoja duša u našim dovama živi


Dana 01.12.2017. navršavaju se tri godine od kada je prestalo kucati predivno srce našeg oca,svekra i dede


SMAIL (MUSTAFA) MAKSUMIĆ

30.03.1956.  -  01.12.2014.

LJUBUŠKI


Ali tebe nema,željan sam te ostao,
zalud iskre gore sad u srcu mom.
Ono što je prošlo vratiti se neće,
osta samo tuga da se hranim njom.

Gospodara Arša veličanstvenog kod Sebe ti kuću sagradio i u njoj vječno boravio.

Volimo teSin Nelis,snaha Aldijana i unuka Tesnim