DANAS SE NAVRŠAVA 10 TUŽNIH GODINA OD PRERANE SMRTI MOJE SESTRE SUADE MUJEZINOVIĆ


SUADA MUJEZINOVIĆ

4.11.2020.  - 

SADIK MUJEZINOVIĆ

24.12.2007.  - 

AZEM KORLATOVIĆ

4.1.2012.  - 

NAZA KORLATOVIĆ

9.5.2010.  - 

Tužno sjećanje na moje drage oca, majku, sestru i zeta.

Živite u mom srcu.

El-Fatiha.

Rajfa sa porodicom