Posljednji selam


Subhija Serdarević
rođ. Pirić

1949.  -  2011.

Neka ti dragi Allah dž.š. podari sve dženetske ljepote, a tvojoj porodici sabur.

Tvoji - Minka, Ragib, Dženana i Vildana sa porodicom, porodica Džaka i prijateljica Suada