Danas 10.11.2017. godine navršava se dvadesetdevet godina otkako nije sa nama naš voljeni


Šukrija-Šučo Šarkić


S ponosom, ljubavlju i poštovanjem

Porodica