Sulejman – Šaco (Halid) Mulaosmanović


Ni vrijeme koje prolazi, ni život koji teče, ne može izbrisati lijepo sjećanje na tebe, dragi naš Šaco.

Molimo Allaha dž.š., da ti podari lijepi Džennet i vječni rahmet.

Tvoji: Izudina, Aida, Lejla, Saliha, Fikreta, Adis, Anel, Arnes, Arnel, Fikret, Harun, Ibrahim, Adnan D., Almir, Arif, Osman, Muris, Adnan M., Zijad, Almin, Zejnil, Ismet, Smajo