TUŽNO SJEĆANJE


SULEJMAN (SELIMA) SUBAŠIĆ

21. 3. 2016.  -  21. 9. 2016.

Navršilo se 6 mjeseci otkako nas je napustio naš dragi suprug, otac, dedo, brat, daidža i amidža

Dani prolaze, ali vrijeme ne briše tugu u našim srcima. Sa velikom ljubavlju i ponosom čuvamo uspomene na tebe, tvoj plemeniti lik i dobrotu.

Vole te tvoji: supruga Mersida, kćerke Adela i Alena, zetovi Alen i Enver, unučad Allan, Alba, Darian, i Alain, brat Đemo, sestre Zulejha, Fatima i Mujesira, snaha Edina, sestrić Edin, bratići Emina i Hamza, sestrične Agnesa i Alisa, badžo Živko, šura Abid sa porodicom, svastika Senita sa porodicom te porodice Subašić, Arslagić, Kubat, Elezaj, Beganović, Vuković, Mešović i Hasečić