Posljednji pozdrav


Dragom daidži


SULEJMANU ARSLANAGIĆU


Vječno ćeš živjeti u našim srcima, s ljubavlju i poštovanjem

Tvoji sestrići: Sulejman Pokrklić i Mevlida Karić sa porodicama