Molimo Allaha, dž.š., da mu podari lijepi Džennet i vječni rahmet.


Dana 21.03.2020. navršavaju se 52 tužna dana kako nas je napustio naš dragi


Suljo (Šaćir) Vatreš

1967.  -  29.01.2020.

Mi pričamo o tebi, sjećanja krenu i opet smo skupa, bar u jednom trenu.

Zaim Begić sa porodicom