Duboko dirnnuta pažnjom i saosjećanjem u teškim trenucima bolesti i dostojanstvenim ispraćajem mog oca


TAHIRA BOJIČIĆA

08.04.1940.  -  14.03.2019.

Zahvaljujem rodbini, prijateljima, komšijama i ljekarima koji su mi nesebični pomagali u najtežim trenucima.
Iskreno se zahvaljujem svim uposlenicima Općine Ilidža na čelu sa općinskim načelnikom prof.dr. Senaidom Memićem, a posebno svojim kolegama iz službe za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje na ukazanoj podršci i poštovanju

Zahvalna kćerka Amra Bojičić