DRAGI NAŠ TAIBE

Uvijek si sa nama u finim sjećanjima.


TAIB TORLAKOVIĆ


Uspomene žive vječno.

Alija Kaljača sa porodicom