Sjećanje


na naše drage


Tifa Zukan
rođ. Skorupan

Šaćira Čohadžić
rođ. Zukan

16.10.2015.

Šaćir (Omer) Zukan

05.07.1992.

I DUŠE SU SE SRELE...

Nikada ja ništa ne zaboravljam...Samo gurnem sjećanja u šarenu kutijcu na
lijevoj strani, u džepu srca, koja je uvijek otvorena... Jer, samo tako udišem
svoj život ponovo...

Bili se sve što drugi ne mogu i sve što mnogi ne znaju.
U tišini dženetskog mira neka vas prate naše dove i ljubav.

Porodica

Tevhid će se proučiti u subotu, 13.10.2018. godine, u porodičnoj kući,
Aerodromsko Naselje, u 11 sati.