Tuzno sjecanje


Na naseg dragog supruga i tatu


Vehbija (Hajro) Karic

02.05.1993.  -  02.05.2016.

Njegove: Fatima, Dalida i Selma