SJEĆANJE

na našu milu suprugu, majku, punicu, baku i prabaku


Vesna Grebo

22.07.2020.  -  22.01.2021.

Prošlo je 6 mjeseci kako si nas napustila, a bol i praznina je i dalje ista.

Tvoji najmiliji