Sjećanje

na našu voljenu i dragu


Vesnu Arslanagić, rođ. Martinović
rođ. Martinović

24.03.2000.  -  24.03.2020.

S ljubavlju i poštovanjem

Suad, Haris, Jasna, Jasmin i Džan