SJEĆANJE
ŽARKO - PUCAR VUKOVIĆ

06.02.2012.  -  06.02.2017.

Dragi tata, djede, stari,
Neizmjerno je teško živjeti na ovom svijetu, a tebe ne vidjeti na svakoj utakmici, u svakom lijepom i teškom trenutku.
Tvoj lik ostaje vječno u srcima našim, u sjećanjima, snovima, u našim koracima. Koračat ćeš i putovati vječno sa nama.
Uspomena na tebe je naše trajno bogatstvo.

Tvoje: kćerke Zvjezdana i Ranka, unuk Denis i Anica