Posljednji selam našoj dragoj majki i nani


Zehra Gradišić
rođ. Borovina


Draga naša majko jaka je bol i tuga za tobom, a velika sreća što si otišla našem babi, jer ti je mjesto pored njega, u lijepom džennetu. Neka ti dragi Allah Dž. Š. podari lijepi džennet.

Tvoj sin Džano, snaha Zubejda sa djecom