Zilić Samka
rođ. Pušija


Sva ljudska dobrota i plemenitost bili su u tebi. Samo dragi Allah dž. š. zna koliko nam nedostaješ ti i tvoja ljubav, pažnja, sabur i ljepota.

Uvijek ćeš biti u našim mislima i srcima.

neka ti dragi Allah dž. š. podari lijepi Džennet, džennetske ljepote i vječni rahmet.

Tvoja sestrična Mensura sa porodicom.