Iza nas je 7 pretužnih dana


Zlata Maglajlija, rođ. Sijerčić


Za sve što prošlo je, nedostaješ.

Za sve što dolazi, nedostaješ.

Sa najvećom ljubavlju, ponosom i vječnom tugom.

Vole te tvoji: brat Muhamed, snaha Zejna, Faris i Amer