Zlatko Čalkić


Neka ti dragi Allah podari lijep Dženet i vječni rahmet

Tvoji: punica Emina, šura Mustafa, svastike Šefika i Mihana, badže: Hasan i Miloš,
Mia i Tea