SJEĆANJE


17. maja 2016. navršava se tri godine otkako nije sa nama naš dragi


Zlatko (Husnija) Marić


Uvijek si u našim srcima i sjećanjima.

Tvoji: Aldijana, Jasmin, Zlatan, Aida i Emin