5.3.2005 - 5.3.2012


Zumreta (Ibro) Pilica


Sedam godina tuge, sedam godina sjećanja sa nama su trajni tragovi tvog bitisanja.

Sa ljubavlju i sjetom: sestra Zarifa, zet Safet, sestručna Melisa, Goran, Dean i Philip.