Popunite formular


1 Popunite formular

2 Dodajte osobe

3 Pregledajte izgled

4 Izaberite format

5 Platite sigurno PikPay

Cijena objave smrtovnice na portalu iznosi 35,00 KM. Za objavu u printanom izdanju, cijenu definiše pozicija smrtovnice, format i broj slika. (Svaka dodatna slika povećava cijenu za 10,00 KM.)

NAPOMENA: Ukoliko doplatite 10,00 KM na bilo koji format smrtovnice u Dnevnom Avazu (print izdanje), smrtovnica će Vam se automatski naći i na web portalu.